Header Ads

Neirālā regulācija

by 14:31
Nervi saista galvas un muguras smadzenes ar visiem orgāniem. Smadzenes regulē orgānu darbību ar signālu starpniecību, kas nervu impulsu ...Read More

Humorālā regulācija

by 13:55
Ķīmiskās vielas spēj regulēt visdažādākos procesus, kas noris šūnās, audos, orgānos un organismā kopumā. Daudzas ķīmiskās vielas jau ļoti n...Read More

Nevairosim ēšanas prieku

by 12:15
Būtiska nozīme adipozitātes izcelsmē ir ēšanas baudai, ēšanas priekam. Cilvēkam pieejamās baudas lielos vilcienos iedalāmas šādi: nutrit...Read More

Ūdens mūsu uzturā

by 17:00
Nepieciešamība pēc ūdens ir visiem zināma. Pieaugušam cilvēkam dienā vajadzīgs ap 3 litri ūdens, pusi no šī daudzuma dod pārtikas produk...Read More
go4chance. Nodrošina Blogger.