Header Ads

Cilvēka organisma šūnu uzbūve

Cilvēks, tāpat kā citi organismi, ir veidots no šūnām. Sūnas atrodas šūnstarpu vielā, kas nodrošina tām mehānisku izturību, barošanos un elpošanu.
šūnas uzbūves shēma
šūnas uzbūves shēma

Organismā ir dažādas šūnas. Tās atšķiras ar savu lielumu, formu un funkcijām, taču visām šūnām ir vienāds uzbūves princips. Jebkuras šūnas galvenās daļas ir citoplazma un kodols.

Kodolā atrodas tievi pavedieni ˜– hromosomas. Cilvēka šūnu kodolā ir 46 hromosomas (izņemot dzimumšūnas). Hromosomas glabā un nodod nākamajām paaudzēm informāciju par pazīmēm, kuras pēcnācēji pārmanto no vecākiem.
Cilvēka hromosomu shēma (pa kreisi) un mikroskopiskā aina (pa labi)

Šūnu klāj membrāna. Tā sastāv no vairākām molekulu kārtām un nodrošina atšķirīgu caurlaidību dažādām vielām. Citoplazma ir šūnas iekšējā vide, tā ir pusšķidra. Citoplazmā atrodas veidojumi – organoīdi: endoplazmatiskais tīkls, ribosomas, mitohondriji, lizosomas, Goldži komplekss, centrosoma. Organoīdi, tāpat kā ķermeņa orgāni, veic noteiktas funkcijas, tie nodrošina dzīvības norises šūnā (1. att.). Piemēram, ribosomās veidojas olbaltumvielas, bet mitohondrijas – vielas, kas ir enerģijas avots

Cilvēka organisma šūnas ķīmiskais sastāvs

Nav komentāru:

go4chance. Nodrošina Blogger.