Header Ads

Neirālā regulācija


Nervi saista galvas un muguras smadzenes ar visiem orgāniem. Smadzenes regulē orgānu darbību ar signālu starpniecību, kas nervu impulsu veidā izplatās pa nervu šūnu membrānu. nervu sistēma iedarbojas uz organismu tāpat kā bioloģiski aktīvas vielas, t. i., ierosina vai nomāc organisma funkcijas.

Organisma funkciju pārmaiņas ir saistītas ar ārējās un iekšējās vides mainīgajiem apstākļiem. Smadzenes pastāvīgi saņem informāciju par šo apstākļu maiņu. Starp smadzenēm un orgāniem pastāv divpusēji sakari: no orgāniem uz smadzenēm un no smadzenēm uz orgāniem. Pateicoties šiem divpusējiem sakariem, smadzenes nodrošina tādu orgānu darbību, kas atbilst organisma vajadzībām.

Organisms kā vienots vesels

Nav komentāru:

go4chance. Nodrošina Blogger.